missie en doel

ONZE MISSIE


Diëtistenkring Noorderkempen is opgericht als samenwerkingsorgaan binnen de eerstelijnszone Noorderkempen (ELZ Noorderkempen). Als diëtistenkring hebben we meer slagkracht binnen de eerstelijnszone. We vormen een groep van, gediplomeerde, gemotiveerde en gedreven voedingsspecialisten die elkaar steunen en ondersteunen.

We zijn diëtisten die samen verantwoordelijkheden opnemen en initiatieven uitwerken binnen ELZ Noorderkempen. 


ONS DOEL

Met onze kring willen we vanuit onze missie de volgende doelen bereiken:

 

  • Ons kenbaar maken bij mensen die op zoek zijn naar een erkende diëtist in de gemeente waar ze wonen of binnen de eerstelijnszone Noorderkempen.

 

  • Ons kenbaar maken bij en een aanspreekpunt zijn voor hulpverleners uit de regio: huisartsen, psychologen, verpleegkundigen, vroedkundigen, apothekers, alle mogelijke paramedische beroepen en organisaties die betrokken zijn bij de zorg, ziekenhuizen, woon- zorgcentra, ….

 

  • Een professionele samenwerking uitbouwen met andere beroepsverenigingen van hulpverleners.